Hvězdná mapa

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(mapa oblohy)

Mapa znázorňující polohy a jasnosti hvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. Umožňuje snadnou orientaci na obloze. Za tím účelem je na hvězdné mapě zanesen systém souřadnic a hranice souhvězdí. Hvězdná mapa může zobrazovat celou oblohu, nebo jen její část. Může obsahovat pouze hvězdy viditelné pouhým okem, nebo i hvězdy mnohem slabší až do určité hvězdné velikosti (magnitudy). Soubor map zachycující celou oblohu nebo její velkou část se nazývá hvězdný atlas. Některé mapy mají speciální účel, např. mapy ekliptikální pro vyhledávání planetek, mapky okolí proměnných, měsíční mapy oblohy v populárních astronomických časopisech, v nichž jsou zakresleny i polohy planet, popř. dráhy komet. K zakreslení meteorů sloužily mapy v gnomonické projekci, na nichž se všechny hlavní kružnice (tedy i dráhy meteorů) zobrazují jako přímky. Znázornění oblohy na povrchu koule se nazývá hvězdný glóbus. Kromě hvězdných map zobrazujících oblohu světelnou jsou i mapy oblohy pořízené v rádiovém, infračerveném, ultrafialovém, rentgenovém a gama-záření, které mapují zdroje záření v nesvětelných oblastech elektromagnetického záření. Některé hvězdy či objekty jsou multispektrální, neboť vyzařují všechny druhy záření (např. některé pulzary). Je však mnoho kosmických objektů, které lze najít jen na některých mapách, nebo dokonce jen na jedné z nich. Nejvíce užívanou mapou u nás je Mapa oblohy 2000.0, zhotovená na Petřínské hvězdárně.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]