Výpočet dráhy

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Vzorce pro výpočet dráhy pro konstantní rychlost nebo zrychlení či zpomalení. Výpočet dráhy v astronomii.

Obsah

Fyzika

Vzorec pro konstantní rychlost

Základní vzorec výpočtu dráhy z rychlosti a času:

s = v . t

kde
(veličina - jednotka - značení)
s .. dráha - metr - m
v .. rychlost - metr za sekundu - m/s = m s–1
t .. čas - sekunda - s

Vzorec pro zrychlení

Základní vzorec výpočtu dráhy ze zrychlení:

s = 1/2 a t2

kde
(veličina - jednotka - značení)
s .. dráha - metr - m
a .. zrychlení - metr za sekundu na druhou - m/s2 = m s–2
t .. čas - sekunda - s

Astronomie

Výpočet dráhy je jedna ze základních činností nebeské mechaniky. Jejím úkolem je ze změřených poloh nebeského tělesa na obloze určit jeho dráhu, přesně řečeno vypočítat elementy jeho dráhy. Elementy dráhy určují polohu tělesa v prostoru v závislosti na čase. Z vypočtené dráhy pak lze odvodit efemeridu tělesa, tj. jeho polohu, jak se nám jeví na obloze.

Nejčastěji se počítají dráhy nově objevených komet, planetek nebo meteoroidů, které proletěly atmosférou jako meteor či bolid.

Obecně je třeba pro výpočet dráhy tělesa znát jeho tři polohy ve třech různých okamžicích. Můžeme-li předpokládat, že dráha je kruhová, stačí pozorování dvou poloh. Pro výpočet dráhy meteoroidů v meziplanetárním prostoru (které pozorujeme v atmosféře jako meteor nebo bolid) stačí znát vektor rychlosti (tj. její směr a velikost) v určitém bodě). Tak byla např. určena dráha meteoritu Příbram (před jeho srážkou se Zemí).

Prvý výpočet dráhy komety nebo planetky bývá jen přibližný, protože časové intervaly mezi prvými změřenými polohami jsou vždy krátké, a výsledné řešení je nepřesné. V takovém případě hovoříme o předběžné dráze. Ta napomáhá vyhledání tělesa. Definitivní dráha se počítá až po delší době z většího souboru pozorování, mezi nimiž jsou delší časové intervaly.

Keplerovi se podařilo jako prvému na základě pozorování polohy planety vypočítat její dráhu kolem Slunce. Halley vypočetl v r. 1682 dráhu proslulé komety, jež nese jeho jméno.


Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje