Synchrotronové záření

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Synchrotronové záření nebo také nazývané magnetické brzdné záření je záření vysílané relativistickými elektrony kroužícími v magnetickém poli.

Na elektrony v magnetickém poli působí Lorentzova síla kolmá k jejich rychlosti i k magnetickým siločarám. Elektrony jsou stále odchylovány (urychlovány, neboť mění směr) a při tom vysílají úzký svazek polarizovaného záření ve směru svého pohybu. Vlnová délka vysílaného záření závisí na energii elektronu. Např. elektron s energií 1 MeV září především v rádiové oblasti, elektron s energií 1 GeV září převážně ve světle.

Synchrotronové záření má spojité spektrum. U některých pulzarů sahá od gama-záření až po rádiové vlny. Rádiové záření z mezihvězdného prostoru Galaxie i jiných galaxií je synchrotronové – vysílají je elektrony kosmického záření kroužící v mezihvězdném magnetickém poli.

Na dlouhých vlnových délkách dochází v samotném zdroji k synchrotronové samoabsorpci, takže se spektrum směrem k dlouhovlnnému konci ohýbá k menším intenzitám.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje