Spektroheliogram

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Snímek Slunce pořízený spektroheliografem ve světle zvolené spektrální čáry. Obvykle v čáře Halfa vodíku nebo v K-čáře ionizovaného vápníku, řidčeji v jiných čarách Balmerovy série vodíku nebo v čarách helia a kovů. Vápníkové spektrogramy se pořizují v různých místech profilu čáry K (K1 K2 K3). Spektroheliogramy zobrazují různé vrstvy chromosféry. Nejvyšší vrstvy (přes 3000 km nad povrchem Slunce, tj. nad sluneční fotosférou) jsou zobrazeny na spektrogramech v čáře Halfa a ve středu vápníkové čáry (tj. v K3). Čím dále od středu čáry je spektroheliogram pořízen, tím nižší chromosféru zobrazuje.

Na spektroheliogramu v čáře Halfa jsou vidět jasná flokulová pole v aktivních oblastech a výrazné tmavé filamenty. Na spektroheliogramu v čáře K3 je nápadná zrnitá struktura, flokulová pole jsou jasnější a rozsáhlejší než v čáře Halfa, ale filamenty nejsou dobře patrné. Čím je flokulové pole jasnější, tím silnější je jeho magnetické pole.

Sluneční observatoře i amatéři dnes pořizují monochromatické snímky Slunce pomocí monochromatických filtrů. Je to pohodlnější, rychlejší a méně nákladné. Snímky získané přes filtr (filtrogramy) jsou obdobou spektroheliogramů.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]