Sluneční dalekohled

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Reflektor nebo refraktor (s příslušenstvím) k pozorování Slunce. Velikost slunečního disku v ohniskové rovině dalekohledu je přibližně 0,01 (přesně 0,0093) ohniskové vzdálenosti, tzn. že průměr zobrazeného Slunce v centimetrech se rovná ohniskové vzdálenosti v metrech. Proto mají sluneční dalekohledy velkou ohniskovou vzdálenost f. Vzhledem k tomu musí být větší sluneční dalekohledy pevně instalovány: vodorovně, svisle nebo šikmo (jako McMathův sluneční dalekohled na Kitt Peaku, Arizona). Otáčení dalekohledu je nahrazeno coelostatem, který odráží sluneční paprsky do dalekohledu.

Sluneční dalekohledy se umísťují blízko vodních ploch a pokud možno do velké nadmořské výšky. Tak lze získat nejlepší obraz Slunce. Na Ondřejovské hvězdárně slouží k pozorování Slunce menší patrolní sluneční dalekohled, dva střední refraktory na paralaktické montáži (pro fotosféru a chromosféru), tři speciální horizontální sluneční dalekohledy (pro rychlé snímání spekter aktivních jevů v několika oborech, sluneční magnetograf a sluneční spektrograf s vysokým rozlišením).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]