Rovnice přenosu záření

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Energie uvolněná termonukleárními reakcemi v jádru hvězdy se přenáší k jejímu povrchu buď zářením, nebo konvekcí. Ve hvězdných atmosférách je přenášena výhradně zářením. Diferenciální rovnice, která určuje rozložení intenzity v atmosféře co do směru a velikosti, se nazývá rovnice přenosu záření. Vyjadřuje, že intenzita I se na dráze ds zeslabí o část kI ds, kde k je koeficient absorpce plazmatu atmosféry. Zároveň na téže dráze ds přibude záření e ds, kde e je emisní koeficient plazmatu atmosféry. Celková změna intenzity dI na dráze ds se rovná dI ds = –eI ds + e ds neboli dI/e ds = – I + e /k , což je obecný tvar rovnice přenosu záření. Součin k ds je elementární opacita v atmosféře a podíl e /k se nazývá vydatnost záření.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]