Vydatnost záření

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(Sv, angl. source function)

Vyjadřuje interakci záření s plazmatem. Množství zářivé energie vyzářené v určitém směru jedním gramem plazmatu za jednu sekundu do jednoho steradiánu. Je to poměr mezi emisním koeficientem e˛ a koeficientem absorpce k v daném místě pole záření (např. ve hvězdné atmosféře): S = e/k.

V termodynamické rovnováze je podle Kirchhoffova zákona vydatnost záření rovna Planckově funkci. Veličina Sv vystupuje v rovnici přenosu záření.


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]