Kirchhoffovy zákony

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Dva zákony vyjadřující vztah mezi emisí a absorpcí záření:

Jinak řečeno: absorpční čáry prvku mají stejné vlnové délky jako jeho emisní čáry. V termodynamické rovnováze je poměr emisního koeficientu a koeficientu absorpce konstantní a roven intenzitě záření černého tělesa (Kirchhoffův princip).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]