Opacita

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(neprůhlednost)

Míra schopnosti látky pohlcovat záření. Opacita vrstvy (např. plynu nebo plazmatu) je poměr toku záření, které na látku dopadá, k toku záření, které vrstvou projde. Je způsobena absorpcí elektronů v atomech (zářivá excitace a ionizace), absorpcí a rozptylem volnými elektrony. Opacita hvězdné látky je důležitou vlastností pro stavbu hvězd. Ve hvězdách podobných Slunci přispívá k opacitě podstatně záporný ion vodíku (H). Protože těžší prvky mají více elektronů než lehké, o. hvězdné látky je určována množstvím těžších prvků. Ve hvězdném nitru určují opacitu především uhlík, dusík, kyslík a kovy.

Opacita je závislá na vzdálenosti od středu hvězdy. Rozhoduje o přenosu záření z jádra hvězdy (kde je uvolňována energie) k viditelnému povrchu hvězdy (fotosféře), odkud záření volně uniká do kosmického prostoru. Výpočet opacity je důležitým krokem při studiu vnitřní stavby hvězd.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]