Roční paralaxa

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Roční paralaxa nebo také heliocentrická paralaxa je paralaxa hvězdy, která je způsobena oběhem Země kolem Slunce. Je to úhel, pod jakým se z dané hvězdy jeví poloměr zemské dráhy.

Blízké hvězdy jsou posunuty vzhledem k vzdálenému pozadí více než hvězdy vzdálené. Vzhledem k pohybu Země kolem Slunce opisuje každá hvězda na obloze malou paralakční elipsu, jejíž velká poloosa má právě hodnotu roční paralaxy. U hvězd v rovině ekliptiky se elipsa redukuje na úsečku, u hvězdy blízko pólu ekliptiky je elipsa blízká kružnici.

Obsah

Jednotka a vzdálenosti

Paralaxa má značku p. Roční paralaxa se udává v úhlových vteřinách (") a je tím větší, čím je k nám hvězda blíže. V astronomických katalozích je vzdálenost běžně udávána paralaxou. Její převrácená hodnota (p–1 = 1/p) je vzdálenost hvězdy v jednotkách parsek (pc).

Největší dosud známou roční paralaxu má hvězda Proxima Centauri (0,76", což odpovídá 1,31 pc). V Půlkovu změřil v roce 1836 W. Struve roční paralaxu Vegy 1,125" (dnešní hodnota je 1,123").

Vzdálenost hvězdy určená pomocí roční paralaxy se nazývá trigonometrická paralaxa a je základním krokem při určování vzdáleností ve vesmíru. Nejpřesnější trigonometrické paralaxy pro mnoho hvězd určila astrometrická družice Hipparcos.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]