Rentgenové Slunce

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Rentgenové Slunce (angl. X-ray Sun) je Slunce emitující rentgenové záření.

Obsah

Zdroj rentgenového záření

Rentgenové záření není vyzařováno z povrchu, ten je poměrně chladný (6000 K). Zdrojem rentgenového záření je nejvyšší část sluneční atmosféry – sluneční koróna. Při její vysoké teplotě (2 mil. K) je kinetická energie elektronů v koróně téměř 1 keV. Při setkání s iontem (protonem nebo alfa-částicí) elektron část své pohybové (tepelné) energie vyzáří jako rentgenový foton.

Složení

Sluneční rentgenové záření má dvě složky:

  1. pozaďovou, která se pomalu mění ze dne na den a závisí na fázi slunečního cyklu. Rentgenový výkon Slunce (rentgenová zářivost Slunce) se během cyklu mění v rozmezí 1026 –1027erg s–1(1019—1020 W). Tato složka rentgenového záření Slunce pochází z aktivních oblastí, resp. z jejich koronálních kondenzací. Závislost rentgenového záření na aktivních oblastech je důvodem jeho dlouhodobého kolísání s jedenáctiletou periodou. V maximu může být až o dva řády vyšší než v minimu. Intensita rentgenového záření se měří v jednotkách hustoty zářivého toku (W m-2), obdobně jak je tomu u sluneční konstanty;
  2. občasnou a krátkodobou složkou jsou sluneční erupce. Při rentgenové erupci, trvající minuty až hodiny, vzroste v koróně hustota i teplota o řád a vyzářené rentgenové fotony jsou proto energetičtější. Rentgenová zářivost Slunce vzroste na krátkou dobu na 1028 erg s–1 (1021 W). Částice urychlené změnami magnetického pole v erupčním procesu ionizují a budí ionty těžších prvků v koróně do vyšších ionizačních stupňů a excitovaných hladin, které pak vyzařují rentgenové čáry. Nejenergetičtější srážky s atomovými jádry dávají vznik gama-záření.

Úroveň toku

Úroveň toku pozaďové složky je označena velkými písmeny A B C, eruptivní složky písmeny C M X. Jednotkou toku je W m–2.

Klasifikace slunečního rentgenového záření
úroveň od rentgenové pozadí do
< A < 10–8 velmi nízké 10–8
A 10–8 nízké 10–7
B 10–7 mírné 10–6
C 10–6 vysoké 10–5
rentgenová erupce od rentgenové pozadí do
C 10–6 slabá 10–5
M 10–5 střední 10–4
X > 10–4 mohutná


Za písmenem odpovídajícím úrovni rentgenového toku je uváděno číslo. Např. B3,2 znamená tok 3,2 × 10–7 W m–2, M7,3 je tok 7,3 × 10–5 W m–2 atd. Pro srovnání uveďme, že sluneční konstanta je 1,4 kW m–2. Rentgenové záření Slunce tak jen výjimečně a na krátkou dobu dosáhne miliontiny sluneční zářivosti.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]