Molekulární vodík

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Molekulární vodík má chemickou značku H2. Ve vesmíru se vyskuje jen za určitých podmínek. V článku je popsán i vznik molekul vodíku.

Obsah

Výskyt vodíku ve vesmíru

Vodík se vyskytuje ve vesmíru ve stavu zcela ionizovaného plazmatu, a to ve žhavém nitru hvězd. Ve fotosféře Slunce a podobných hvězd se neutrální atomy vodíku rekombinují na záporné ionty. V atmosférách chladných hvězd je vodík z převážné většiny ve formě molekul. Jeho disociační energie (7 eV) je vysoká, takže molekuly vodíku jsou stabilní. Ve světle hvězd proto jeho absorpční čáry nejsou, a to ze dvou různých důvodů:

Vodík je také hlavní složkou obřích planet. V jejich atmosféře jako plyn a jako oceán kapalného molekulárního vodíku.

Existence mezihvězdných molekul vodíku byla prokázána jednak emisními čarami v milimetrových vlnách, jednak jako mezihvězdné absorpční čáry vyhloubené v ultrafialovém spektru žhavých hvězd.

Vznik molekul vodíku

Molekuly vodíku vznikají spojením dvou atomů vodíku dvojím způsobem:

Rozbor pozorování vede k závěru, že zdaleka nejúčinnějším procesem vzniku molekul vodíku je druhý z obou uvedených procesů, tj. na povrchu prachových zrnek.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]