Akrece

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Akreci rozdělujeme dle velikosti těles.

Obsah

U menších těles

Hromadění (agregace) plynu, prachu a menších těles na větší tělesa, např. na planety, prahvězdy, hvězdy, černé díry, způsobené jejich gravitací. Při malé rychlosti dopadu dochází k splynutí těles, při velké rychlosti může dojít k jejich rozbití. Např. při prudké srážce planetek vznikl tříštěním meteoroidový komplex. Akrecí materiálu, který byl vyražen z vrchních vrstev Země po dopadu tělesa o velikosti Marsu, pravděpodobně vznikl Měsíc. Akrece byla základním procesem při vzniku těles planetární soustavy z původního protoplanetárního disku. Svědčí pro to rodící se planetární soustavy nejen u osamocených mladých hvězd (např. β Pic),ale i četné protoplanetární disky v místech překotného zrodu hvězd.

V těsných dvojhvězdách

těsných dvojhvězdách přepad plazmatu z normální hvězdy degenerovanou, obvykle na její akreční disk. V obrovském měřítku se akrece uplatňuje v kvazarech. Pokud kvazar nabírá z okolí dostatek hmoty, může vyzařovat až 1000× více energie než jeho hostitelská galaxie (viz galaktický kanibalismus).

Doba trvání

Doba, po kterou akrece probíhá, je různá: Akrece na prahvězdu trvá 105-106 let, akrece plazmatu z nedegenerované hvězdy na neutronovou hvězdu v rentgenové dvojhvězdě trvá 108-109 let. Nejkratší doba pro akreci je zhruba dán vztahem (GM/r3)–1/2, kde M je hmotnost centrálního tělesa, r je vzdálenost plazmatu. V tomto případu se nehovoří o akreci, ale o volném pádu.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]