Pisces

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(2. pád Piscium, zkr. Psc, čes. Ryby)

Zvířetníkové souhvězdí.

Starověká pověst vypráví tento příběh. Afrodita (římská bohyně Venuše) se procházela se svým synem Erotem po břehu řeky Eufratu. Náhle se před nimi objevil obr Tyfon. Měl sto hlav, měnil dračí, psí i lidské podoby a ničil vše, nač přišel. Vyděšená Afrodita skočila i s Erotem do Eufratu a proměnili se tam v ryby. Tyfona později Zeus zchromil bleskem a uvěznil pod horou Etnou na Sicílii. Obr se tam občas bouří, lomcuje svým vězením, chrlí oheň a žhavými slinami (lávou) ničí život kolem sebe.

Na památku toho, jak chytře unikla Afrodita s Erotem Tyfonovi, byly obě ryby přeneseny na oblohu poblíž Velryby (Cetus), Delfína (Delphinus) a Jižní ryby (Piscis Austrinus). Souhvězdí se zprvu říkalo lat. Venuše a Cupido (Afrodita a Erós), ale protože i staří Babyloňané, Asyřané a Peršané viděli na obloze podobu dvou ryb, ujal se název Ryby, který byl převzat i IAU.

Souhvězdí je však mnohem starší než řecká a římská civilizace. Bylo tak nazýváno už v dobách, kdy se v něm nacházel bod zimního slunovratu, tj. asi před 6000 lety. V Rybách bylo Slunce nejníže u obzoru a začínala zima. Určení začátku zimy bylo (a je) velmi snadné i bez kalendáře: v poledne je v ten den stín stromů nejdelší za celý rok; naopak v den letního slunovratu jsou v poledne stíny nejkratší.

Nevýrazné souhvězdí tedy představuje dvě ryby, které jsou zauzlovány svými ocasy ve hvězdě Al Rischa („uzel“). Jednu z obou ryb můžeme vidět kolmo pod hvězdou Mirach (b And). Druhá plave vodorovně pod Pegasovým čtvercem. Al Rischa (a Psc) je zároveň nejzajímavějším objektem. Je to dvojhvězda rozeznatelná i v menším dalekohledu (o průměru větším než 10 cm).

V souhvězdí Ryb se nachází jarní bod, průsečík ekliptiky a světového rovníku. Kružnice na nebeské sféře procházející jarním bodem a oběma póly je obdobou greenwichského poledníku na Zemi. Od ní se počítá rektascenze a hodinový úhel.

Póly i rovník se však po obloze posouvají. Jarní bod se stěhuje po ekliptice směrem k západu, tj. proti ročnímu pohybu Slunce. Vzdaluje se tedy od Berana (Aries), v němž ležel ještě před naším letopočtem. Jarní bod se dosud značí symbolem Berana ???, ačkoli leží v Rybách a směřuje k Vodnáři, kam dorazí za 500 let. Za jarním bodem se posouvá celý pás zvířetníkových znamení. Toto posouvání jarního bodu po ekliptice se nazývá precese jarního bodu.

Souhvězdí Ryb je chudé na hvězdy; proto je v něm nápadné každé nové těleso. Zejména oblast kolem hvězd z, e a d Psc je vhodná pro objevování planetek. Vedle hvězdy h Psc se nachází spirální galaxie M 74 (NGC 628), kterou vidíme shora (en face). Představuje vzorovou ukázku galaxie typu Sc (viz Hubbleova klasifikace galaxií). Je stejně veliká jako Galaxie, má však jen 40 mld. hvězd. Vzdaluje se od nás rychlostí 793 km s–1. Za dobrých podmínek lze její hezká spirální ramena vidět v dalekohledu o průměru větším než 10 cm.

α δ(°) r (ly) vr (km s–1) mV spekt. BV
α1 Al Rischa 02h02m +02,8 720 +8 5,2 A3 0,0
α2 02 02 +02,8 720 4,3 A0pSiSr 0,0
β Fum al Sama 23 04 +03,8 493 +3 4,5 B6Ve –0,1
γ 23 17 +03,3 131 –14 3,7 K0III 0,9
M 74 01 37 15 47 35 × 106 +793 10,2 d = 10' × 9,5'


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje