Dohlednost

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

U hvězd

U hvězd a Slunce maximální hloubka, z níž k nám ještě proniknou fotony. Ve spojitém spektru je to prakticky hloubka sluneční fotosféry. Ale i ve spojitém záření závisí dohlednost poněkud na vlnové délce. U Slunce je největší dohlednost v blízkém infračerveném záření, nejmenší dohlednost je v intenzivních absorpčních čarách. Např. ve středu vodíkové čáry Hα vidíme pouze nejvyšší vrstvy chromosféry. Použitím filtru propouštějícího pouze záření Hα můžeme pozorovat chromosféru i na disku.

V atmosféře

V atmosféře Země maximální vzdálenost, do které lze za daných atmosférických podmínek ještě dohlédnout. Tzn. vzdálenost, v níž je kontrast předmětu a pozadí právě na prahu kontrastové citlivosti oka.

V astronomii

V astronomii maximální vzdálenost, v níž lze ještě pozorovat hvězdy (či jiné kosmické objekty různých typů). Nejmenší je dohlednost u trpaslíků, velká u veleobrů a největší u galaxií. Dohlednost do vesmíru podstatně zvyšují dalekohledy. Dohlednost má důležitou roli pro určování vzdáleností ve vesmíru. Např. velká dohlednost cefeid, mirid, supernov, galaxií a kvazarů umožnila Hubbleovu dalekohledu zpřesnit a rozšířit znalosti o prostorovém uspořádání vesmíru do vzdáleností několika miliard světelných let.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]