Brahe

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Tycho Brahe (1546–1601) byl dánský astronom šlechtického původu. Byl nejlepším pozorovatelem své doby a velmi zpřesnil měřicí metody svých předchůdců. Jeho měřicí kvadranty jsou uloženy v Technickém muzeu v Praze.

Dne 11. listopadu 1572 spatřil v souhvězdí Kasiopeja novou hvězdu, kterou pečlivě sledoval až do března roce 1574. Svá pozorování publikoval v knížce „De Stella Nova“. Z průběhu jasnosti usuzujeme, že to byla supernova typu I. Byla jasnější než Keplerova supernova z roce 1604. Je to jedna ze tří supernov pozorovaných v Galaxii. Dnes ji nazýváme Tychonova supernova nebo Tychonova hvězda. Zůstaly po ní rozpínající se zbytky supernovy, které dnes známe jako rádiový zdroj a rentgenový zdroj. Z toho, že supernova neměnila svou polohu vzhledem ke hvězdám, Brahe vyvodil, že jde o těleso hvězdám podobné.

V roce 1576 mu dánský král věnoval ostrov Hven pro zbudování observatoře (Uraniborg). V roce 1599 ho pozval do Prahy císař Rudolf II. a věnoval mu pro pozorování zámek v Benátkách nad Jizerou. Následující rok povolal do Prahy mladého matematika Johannese Keplera. Jejich spolupráce však netrvala dlouho, neboť Brahe záhy zemřel. Je pochován v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze. Brahe byl odpůrcem Koperníkova heliocentrického systému. Správně usuzoval, že obíháním Země kolem Slunce by se hvězdy na obloze musely posunovat (v důsledku paralaxy). Ani nejpřesnější měření mu však žádnou změnu polohy hvězd během roku neukazovaly. Proto vytvořil kompromis (Tychonův systém) mezi Ptolemaiem a Koperníkem: Planety obíhají kolem Slunce a Slunce obíhá kolem Země. Netušil obrovskou vzdálenost hvězd a neuvědomoval, si že jeho pozorování pouhým okem (dalekohled byl zaveden do astronomie až r. 1609) jsou nedostatečná na to, aby zjistila hvězdnou paralaxu. To se podařilo až o dvě a půl století později F. Besselovi u hvězdy 61 Cygni.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Brahe
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje