Světový čas

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Místní střední sluneční čas greenwichského poledníku byl zvolen za časový základ všech astronomických observatoří po celém světě.

Je časovým normálem i pro praktický život, neboť odpovídá pohybu Slunce po obloze. Počítá se od světové půlnoci, tj. od spodního průchodu druhého středního Slunce greenwichským poledníkem. Od světového času jsou odvozeny pásmové časy. Náš středoevropský čas je o hodinu napřed, tedy například: 12h14m03s SČ = 13h14m03s SEČ.

Obsah

Problematika měření času

K měření přesného času se neužívá pravé Slunce. Jeho pohyb po ekliptice vzhledem ke hvězdám není rovnoměrný (v důsledku Keplerových zákonů) a sklon ekliptiky k světové ose se během roku mění. Druhé střední Slunce, které udává střední sluneční čas, je však vymyšlený bod, který nelze přímo pozorovat a použít k měření času. Proto se k měření světového času vždy užívalo na greenwichské hvězdárně (a na všech ostatních) střední hvězdný čas, který se určuje pozorováním vhodných časových hvězd. Označuje se UT0. Je nepatrně ovlivněn nepravidelným pohybem pólů. Po odečtení tohoto vlivu se získá čas označený UT1. To je čas určený rotací Země.

Rotace Země však není zcela pravidelná a délka středního slunečního dne jemně kolísá, takže kolísá i trvání sluneční sekundy, tj. 86400-té části dne. Proto se od 1. ledna 1972 UT1 koordinuje s naprosto rovnoměrným mezinárodním atomovým časem. Výsledkem je světový koordinovaný čas (UTC), pro stručnost nazývaný „světový čas“.

Zkratky

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]