Spektroskopická dvojhvězda

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Dvojhvězda, jejíž složky nelze od sebe opticky rozlišit. Důvodem je buď jejich velká vzdálenost od Země, nebo jejich vzájemná blízkost. Většina známých spektroskopických dvojhvězd jsou těsné dvojhvězdy, neboť jejich perioda je poměrně krátká a radiální rychlosti vysoké. Dvojitost se projevuje v jejich spektru Dopplerovým posuvem čar. Pokud se jasnost obou složek od sebe neliší více jak o jednu magnitudu, jsou viditelná spektra obou složek přes sebe přeložená. Spektrální čáry jsou zdvojené po celou dobu oběhu a s dobou mění svoji vzdálenost. Z porovnání rychlostí lze určit poměr hmotností složek v1/v2 = M2/ M1. Pokud však není znám sklon roviny jejich drah, nelze určit jednotlivé hmotnosti. Ten je znám u zákrytových proměnných. Je-li jedna složka značně slabší, ve spektru jsou jen čáry jasné složky. Ty se periodicky posouvají ze strany na stranu, a tím prozrazují neviditelného průvodce. Periody oběhu známých spektroskopických dvojhvězd jsou většinou v rozmezí 2–60 dnů. Radiální rychlosti leží v rozmezí asi několika metrů za sekundu (nejnižší zjistitelná radiální rychlost) až do 300 km s–1. U hvězd s nejkratšími periodami jsou křivky radiální rychlosti deformovány, což je působeno proudy plazmatu přetékajícími mezi složkami dotykových a polodotykových dvojhvězd.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]