Rotace Galaxie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Galaxie se otáčí kolem osy procházející galaktickým středem a kolmé ke galaktické rovině. Jednotlivé složky Galaxie se zúčastňují rotace různou měrou. Např. galaktický disk se otáčí rychle, kdežto galaktické halo pomalu. Hvězdy v našem okolí (tj. hvězdy v disku) obíhají kolem středu Galaxie rychlostmi 220–250 km s–1. Převládající dráhy složek disku (hvězd populace I, mlhovin a vůbec mezihvězdné hmoty) jsou zhruba kruhové, rovnoběžné s galaktickou rovinou (Pokud jde o odchylky od kruhové dráhy Slunce, viz galaktický epicykl, z-oscilace). Rychlosti kolmé ke galaktické rovině jsou velmi malé (viz z-oscilace). Naopak pohyb členů galaktického hala (hvězdy populace II, kulové hvězdokupy) mají nahodilý pohyb různými směry, takže výsledná rotace hala jako celku je mnohem pomalejší (50 km s–1) než rotace disku.

Středová část Galaxie do vzdálenosti 1000 ly od středu, galaktické jádro, rotuje jako pevné těleso. To znamená stejnou úhlovou rychlostí, takže lineární rychlost roste se vzdáleností. Oblasti vně jádra mají diferenciální rotaci. Zatímco na pohyb planet působí sluneční hmotnost ve středu planetární soustavy, je pohyb hvězdy (např. Slunce) určován hmotností všech objektů v Galaxii, které jsou uvnitř koule o poloměru vzdálenosti hvězdy od galaktického středu. Dráhu Slunce určuje celková hmotnost v kouli o poloměru 30 000 ly. Lze dokázat, že gravitační působení veškeré hmoty, která je vně této koule, má nulovou výslednici a pohyb Slunce neovlivňuje.

Rychlosti rotace ve vzdálenějších oblastech neklesají, jak by se dalo soudit z množství pozorované zářivé hmoty (viz křivku rotace). Tato skutečnost je důkazem velkého množství nezářivé hmoty, která se projevuje gravitací, ale nezáří, takže ji nelze pozorovat přímo. Můžeme pozorovat pouze její gravitační působení na zářivou hmotu.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]