Magnetické pole Země

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(geomagnetismus)

Země se chová jako veliký magnet, který by byl uložen vedle jejího středu. Lze ho nahradit excentrickým magnetickým dipólem, vzdáleným od středu Země asi 520 km.Její magnetická síla zasahuje do vzdálenosti mnoha tisíců až statisíců kilometrů. Prostor, kde se plně uplatňuje, se nazývá magnetosféra. Směrem ke Slunci sahá do vzdálenosti 60 000–90 000 km a podléhá tlaku slunečního větru. Ve směru od Slunce sahá daleko za měsíční dráhu a tvoří dlouhý ohon magnetosféry.

Na povrchu Země je magnetická síla určena magnetickými elementy. Mění se poměrně málo, a to pod vlivem sluneční činnosti (magnetické poruchy, magnetická bouře). Magnetické pole Země nedovoluje korpuskulárnímu záření (např. slunečnímu větru a kosmickému záření) proniknout až k jejímu povrchu. Je tak důležitým ochranným faktorem pro biosféru. Bez magnetického pole Země by život na jejím povrchu nebyl možný.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]