Hubbleova hluboká pole

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Hubbleova hluboká pole

Snímky malé oblasti oblohy pořízené Hubbleovým dalekohledem na polokouli severní (Hubbleovo hluboké pole) a jižní (Jižní Hubbleovo hluboké pole). Snímky slouží k detekci a fotometrii slabých hvězd v galaktickém halu Galaxie a velmi vzdálených galaxií až do mV = 30. Od r. 1995 byla HDFs předmětem systematického pozorování na všech vlnových délkách. Tato multispektrální pozorování odhalila vlastnosti galaxií s velkým rudým posuvem a prohloubila znalosti o hvězdách v galaktickém halu.


Hubbleovo hluboké pole

Snímek malé oblasti oblohy v souhvězdí Velké medvědice (Ursa Maior). Vznikl akumulací 342 snímků (s expoziční dobou 15–40 min), které po dobu 10 dnů (18. až 28.prosince 1995) pořizoval (pomocí CCD) Hubbleův dalekohled v prosinci 1995.Jednotlivé snímky byly vzaty přes ultrafialový, modrý, červený a infračervený filtr a jejich přeložením vznikl barevný obraz vybrané oblasti. Pro publikovanou větší část HDF (viz K 32) bylo zpracováno 276 snímků. Oblast HDF byla vybrána tak, aby byla

(a) trvale v dohledu Hubbleova dalekohledu (blízko δ = 62°);

(b) vzdálena více než 2° od hvězd jasnějších než 2 mag;

(c) bez blízkých galaxií, hvězdokup a jasných rádiových galaxií;

(d) bez mezihvězdného prachu (nízký tok infračerveného záření);

(e) s nízkou extinkcí;

(f) v zorném směru (podél průhledu) bylo co nejméně vodíkových atomů. Třebaže je HDF na obloze malé (jeho velikost je 1/30 průměru Měsíce), obsahuje více jak 1500 galaxií a protogalaxií různých typů. Je pokládáno za reprezentativní průhled do vesmíru až do blízkosti jeho vzniku. Na protilehlém místě oblohy, v souhvězdí Sochaře (Sculptor), byl pořízen obdobný průhled do dalekého vesmíru, Jižní Hubbleovo hluboké pole (HDF-S). Přesná poloha středu obrázku (epocha 2000): α = 12h 36m 49,4000s , δ = 62°12′ 58,000″


Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Pole

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]