Hercules

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(2. pád Herculis, zkr. Her, čes. Herkules). Rozlehlé souhvězdí letní oblohy. Herkules (řec. Hérakles) byl syn krásné pozemšťanky a Dia, vládce bohů i lidí. Od svého otce dostal do vínku sílu a slávu. Diova manželka Héra Herakla od jeho narození pronásledovala. Poslala na novorozeně dva hady, aby ho zardousili. Ale Hérakles byl už jako dítě velmi silný a hady zabil. Když vyrostl, donutila ho sloužit mykénskému králi, který mu ukládal přetěžké práce. Bylo jich celkem dvanáct. Jedním z nich byl úklid Augiášova chléva. Herkules do něj zavedl řeku, aby chlév vyčistila. Héra ho pak poslala na tři roky do otroctví, kde musel pracovat a oblékat se jako žena. Nakonec se s ním smířila, a dala mu dokonce svou dceru Hébé za manželku. Zeus ho učinil nesmrtelným a vykázal mu místo na obloze nedaleko Hydry, kterou kdysi také přemohl. V nejstarších civilizacích byl označován jako klečící obr, shýbající se mladík apod. Féničané v tomto souhvězdí zbožňovali svého mořského boha Melkartha. Souhvězdí lze snadno najít podle výrazného čtyřúhelníku (z hvězd η, Ç, ε a π), který připomíná květináč. Leží mezi Lyrou a Severní korunou (Corona Borealis). Nejjasnější hvězda v Herkulovi, Ras Algethi, je jedna z největších známých hvězd vůbec. Průměr tohoto červeného veleobra je asi 800 mil. km. Mění nepravidelně svoji jasnost, podobně jako ostatní červení veleobři. I malým dalekohledem lze u něj spatřit namodralého průvodce, který sám je spektroskopická dvojhvězda. U hvězdy v Her je apex – bod, k němuž směřuje sluneční soustava. Rychlost pohybu sluneční soustavy k apexu je poměrně malá (přibližně 20 km s–1). Naopak rychlost oběhu kolem galaktického středu je mnohem větší (230 km s–1) a postihuje všechny hvězdy slunečního okolí. Pozoruhodná je Velká hvězdokupa v Herkulu označená M 13. Snadno ji najdeme na spojnici hvězd η a &#199. Lze ji za tmavé noci spatřit pouhým okem jako malou mlhavou svítící skvrnku.

α δ (°) r (ly) vr (km s – 1) mv spekt. B - V
α Ras Algethi 17h14m +14,4 282 –33 3,5M5 Ib-II 1,4
17 14 +14,4 5,4 G5 III+F2 V 0,0
β Rutilicus 16 30 +21,5 148 –26 2,8 G7 IIIa 0,9
16 22 +19,2 195 –35 3,8 A9 III 0,3
δ Sarin 17 15 +24,8 78 –41 3,1 A3 IV 0,1
ε 17 0 +30,9 163 –24 3,9 A0 V –0,0
Ç 16 41 +31,6 35 –70 2,8 G0 IV 0,6
κ Marsik 16 8 +17,0 388 –9 5,0 G8 III 0,9
λ Maasym 17 31 +26,1 367 –26 4,4 K3 IIIBa 1,4

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]