Vztah perioda–svítivost

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(vztah perioda–absolutní hvězdná velikost, vztah P-L, vztah P-M)

Závislost mezi periodou a průměrnou svítivostí (nebo absolutní hvězdnou velikostí) pulzujících proměnných. Tento velmi důležitý vztah objevila u cefeid v r. 1912 Henrietta Leavittová. V r. 1950 bylo zjištěno, ze jsou dva druhy cefeid - klasické cefeidy typu d Cep (cefeidy typu I) a proměnné typu W Virginis (cefeidy typu II), které mají menší svítivost. Pro klasické cefeidy je vztah: log L = 1,15 log P + 2,47, kde L je svítivost (vyjádřená v jednotkách sluneční svítivosti) a P perioda (vyjádřená ve dnech).

Tento vztah vyjádřený pomocí průměrné absolutní hvězdné velikosti M má tvar: M = -2,8 log P - 1,43.

Periodu P odečteme z pozorované křivky světelných změn cefeidy. Vztah P-M určuje velikost M. Modul vzdálenosti M - m = 5 – 5 log d vede k výpočtu vzdálenosti cefeidy d, neboť 5 log d = 2,8 log P + m + 6,43. Průměrnou hvězdnou velikost cefeidy m určíme také pozorováním.

Pro svoji velkou zářivost se cefeidy používají k určení vzdálenosti jiných galaxií az do vzdálenosti 100 mil. let. Hubble použil poprvé vztah perioda-svítivost k určení vzdálenosti Velké galaxie v Andromedě. Hubbleův dalekohled pomocí téhož vztahu dnes proměřuje vzdálenosti 100× větší.


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]