Modul vzdálenosti

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Modul vzdálenosti je rozdíl mezi zdánlivou hvězdnou velikostí (m) a absolutní hvězdnou velikostí (M) hvězdy. Užívá se k určení vzdálenosti hvězd.

Obsah

Vzorec

m – M  =  5 log r – 5

kde

r ... vzdálenost hvězd v parsekách.

Určení velikosti

Absolutní hvězdnou velikost M lze určit např. u cefeid z jejich periody nebo pomocí spektra a HR-diagramu. Zdánlivá velikost se určí fotometrickým měřením hustoty světelného toku hvězdy.

Příklady

m – M
 
r
(parsek)
r
(ly)
– 5 1 pc 3,2616
0 10 pc 32,616
10 1 kpc 3 261,6
25 1 Mpc 3 261 600

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje