Ursa Minor

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Ursa Minor (2. pád Ursae Minoris, zkr. UMi, čes. Malý medvěd, Malý vůz). Souhvězdí, v němž se nachází severní světový pól.

Obsah

Řecká báje

Podle řecké báje Arkas, syn arkádské princezny a nejvyššího boha Dia, byl přeměněn v medvěda v okamžiku, kdy vrhal oštěp na svou matku, proměněnou v medvědici.

Bohyně Héra byla velmi pohoršena, že se její sokyně se synem dostala na oblohu. Vyžádala si proto od boha moří Poseidona slib, že je nikdy nenechá odpočinout s jinými souhvězdími pod obzorem v mořských vlnách. Proto oba Medvědi nikdy nezapadají a musí stále obíhat kolem pólu jako souhvězdí cirkumpolární. Podle jiné báje oba medvědi se starali o malého Dia, když se skrýval na Krétě před svým otcem Chronosem (Časem). Chronos vládl na Olympu a přinášel záhubu všemu živému. Požíral i své vlastní děti. Jeho žena Rheia v obavě, že i právě narozený syn Zeus skončí stejně, ukryla novorozeně do jeskyně na ostrově, kde je svěřila péči obou medvědů. Zeus je pak učinil z vděčnosti nesmrtelnými tím, ze je umístil na obloze.

Polárka

V tomto souhvězdí je jen málo zajímavých objektů. Nejdůležitější z nich je hvězda Polárka pro svou blízkost k světovému severnímu pólu. Bývala označována jako „vedoucí hvězda na obloze“, protože udávala směr k severu. Říká se jí proto někdy Severka. Na moři, v pustinách a na pouštích byla za starých dob, kdy lidé ještě neznali kompas, jediným ukazatelem směru. Najdeme ji snadno pomocí „Ukazatelů“ nebo „Strážců pólu“, což jsou hvězdy Dubhe a Merak (zadní kola Velkého vozu). Spojnice Merak–Dubhe směřuje k Polárce.

Polárka je od pólu vzdálena o něco méně než 1° (necelé dva průměry Měsíce). Proto opisuje kolem pólu malý kroužek. Můžeme se o tom přesvědčit, když za jasné noci zaměříme objektiv fotografického přístroje na Polárku a několik hodin exponujeme.

Stojí za zmínku, že ani pól (bod, kolem kterého se zdánlivě otáčí celá obloha) nezůstává na stejném místě. Opisuje na obloze kružnici jednou za 26 000 let (takzvaný platonský rok). Až do r. 2100 se pól ještě bude přibližovat k Polárce. Potom se od ní bude vzdalovat. Za 13 000 let bude pól u hvězdy Vegy v souhvězdí Lyry a Vega se pak stane Polárkou. Za dalších 13 000 let se vrátí severní pól zas na místo, které zaujímá dnes. Tento pohyb světového pólu je důsledek precese zemské osy. Polárka je pětihvězda. Pouhým okem však vidíme pouze největšího a nejjasnějšího člena z pětice – (pulzujícího) žlutého veleobra, jehož pulzace pozvolna ustává.

α δ(°) r (ly) vr (km s–1) mV spekt. B–V
α Polaris 2h32m +89,3 432 –17 2,0 F7Ib 0,6
β Kochab 14 51 +74,2 126 +17 2,1 K4IIIBa 1,5
γ Pherkad 15 21 +71,8 481 –4 3,0 A3II 0,05
δ Yildun 17 32 +86,6 183 –8 4,4 A1V 0,02

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje