Populace

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

populace I, II

Dvě základní skupiny, do kterých mohou být zhruba rozděleny hvězdy a jiné objekty v galaxiích. Populace je skupina podsystémů. Populace I jsou ploché podsystémy, populace II jsou kulové podsystémy. Liší se od sebe prostorovým uspořádáním, chemickým složením a stářím. Rozlišení hvězd na dvě populace zavedl v r. 1944 W. Baade. Jako populaci I označil mladé hvězdy s vysokou svítivostí, bohaté na kovy, které se nacházejí ve spirálních ramenech. Naopak, staré červené hvězdy v eliptických galaxiích a v galaktickém halu spirálních galaxií označil jako populaci II.

Pozdější výzkumy ukázaly, že dvě Baadeho populace zdaleka nestačí popsat stavbu, dynamický a chemický vývoj Galaxie. Z původního kulového rotujícího vodíkového (a heliového) oblaku – protogalaxie – se postupně vytvořily podsystémy s větším zploštěním, bohatší na kovy a s klesající výstředností (excentricitou):

  1. halová populace II: nejstarší kulové podsystémy podtrpaslíků velmi chudých na kovy, hvězd typu RR Lyrae (s periodou > 0,4 dne) a kulových hvězdokup. Vyznačují se velmi excentrickými drahami a silnou koncentrací směrem ke galaktickému středu. Mají pravidelné rozložení;
  2. přechodná populace II: velmi rychlé hvězdy a dlouhoperiodické proměnné, s excentrickými dráhami. a se silnou koncentrací ke galaktickému středu. Souvislé rozložení;
  3. disková populace jsou mladé hvězdy populace II a nejstarší hvězdy populace I, které tvoří galaktický disk. K diskové populaci patří hvězdy se slabými čarami ve spektru, planetární mlhoviny, novy, RR Lyrae (s periodou < 0,4 dne). Dráhy kolem středu Galaxie jsou slabě výstředné. Značná koncentrace ke galaktickému středu. Souvislé rozložení;
  4. starší populace I: ploché podsystémy hvězd s intenzivními čarami kovů a hvězd spektrální třídy A, Slunce, červení trpaslíci Me, obři, starší otevřené hvězdokupy. Nepravidelné rozložení. Malá koncentrace směrem ke galaktickému středu a dráhy přibližně kruhové;
  5. extrémní populace I v tenkém galaktickém disku a ve spirálních ramenech. Tyto nejmladší hvězdy obsahuje až 30´ více těžkých prvků (kovů) než halová populace II. Dráhy kruhové a žádná koncentrace ke středu Galaxie.


populace III

Hypotetický předpoklad, že mikrovlnné záření a velké množství helia mohly být vytvořeny populací supermasivních hvězd ještě před vznikem galaxií. Kdyby se však podařilo dokázat, že populace III v nejranějším období vesmíru skutečně existovala, musela by být v základech pozměněna teorie velkého třesku.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]