Octans

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(2. pád Octantis, zkr. Oct, čes. Oktant)

Souhvězdí jižní oblohy.

Souhvězdí je nazváno podle astronomického přístroje, dříve užívaného k určování úhlových vzdáleností nebeských těles. Přístroj, který vynalezl John Hadley, byl užíván k určování poloh hvězd. Jako ostatní jižní souhvězdí nazvaná podle vědeckých přístrojů, bylo i souhvězdí Oktans zavedeno do hvězdných map Francouzem abbé de Lacaillem v polovině 17. stol.

Souhvězdí Oktant odpovídá Malému medvědu (Ursa Minor) na severní obloze. Je v něm jižní světový pól, jeden ze dvou protilehlých bodů na obloze, kolem nichž se otáčí celá nebeská sféra.

Blízko jižního pólu (asi 1° vzdálená) je sice hvězdička s Oct, ale tak slabá (5,5 mag), že nám při hledání jižního pólu nemůže pomoci. Proto užívali španělští a portugalští plavci k určení jižního pólu Jižního kříže (Crux) a Magellanových oblaků. S jižním pólem tvoří Magellanovy oblaky přibližně rovnostranný trojúhelník. Spojnice hvězd g Cru a b Cru udává směr k jižnímu pólu. Vzdálenost pólu od Jižního kříže je 4´ větší než vzdálenost obou hvězd (rozumí se úhlová vzdálenost na obloze, např. ve stupních).

a d r (ly) mV spekt. BV
b 22h46m –81,4 140 4,1 1 A9 IV-V 0,2
n 21h41m –77,4 77 3,8 K0 III 1,0

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje