Kužel

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Kužel a základní vzorce pro výpočet rotačního kužele. Především prakticky, jednoduše, stručně a názorně. Včetně hmotnosti.

Obsah

Pojmy

Značky

Vzorce pro výpočet

Základní vzorce

Odvozené a zpětné vzorce

Pro výpočet kruhu, obvodu a kruhové podstavy lze využít zpětné vzorce v článku Kruh.
Zde jsou jen uvedeny vzorce pro těleso kužele.

Je znám poloměr, průměr nebo výška

Je známa plocha a objem

Řešení leží v kubické rovnici. Pro nalezení poloměru platí: 

(Podrobněji o řešení viz záložka Diskuse.)

(zpravidla existují dva různé kořeny, tj. poloměry)

r1
r2

Výška kuželu se pak jednoduše dopočte dosazením poloměru nebo průměru do příslušných rovnic.

Hmotnost kuželu

Pro výpočet hmotnosti kuželu je nutné znát hustotu ρ (měrnou hmotnost) materiálu, ze kterého je kužel vytvořen.

Výpočet objemu kuželu z jeho hmotnosti:

Výpočet v praxi

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje