Jádro Země

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Středová část nitra Země od hloubky 2 900 km pod povrchem. V této hloubce dochází k náhlému skoku v rychlosti tlakových seizmických vln (P vln) z 13,6 km s-1na menší rychlosti, kolem 8 km s-1. Tam je totiž rozhraní mezi křemičitanovým pláštěm a kovovým jádrem. Příčné seismické vlny (S vlny) se však hlouběji než 2 900 km nešíří - což znamená, že jádro je tekuté. Jeho teplota je 5 000 K a tlaky několik málo milionů atmosfér. Složení jádra Země (podobně jak je tomu i v případě pláště) se odvozuje ze složení meteoritů, zastoupení prvků ve sluneční soustavě a ve Slumci jakož i podle petrologických a mineralogických experimentů. Předpokládá se, že jádro sestává především ze železa s příměsí niklu. Jejich poměr je patrně stejný jako je v železných meteoritech ( zhruba 90-95% železa a 5-10% niklu). Jsou v něm však také jiné prvky (platina, iridium, stříbro, malé množství síry, kyslíku atd), které se ke středu dostaly v době gravitační diference, kdy Země byla žhavá a tekutá. Vnější jádro má podle výpočtů hustotu asi 10 - 12 g cm-3 ( 10 000 - 12 000 kg m-3) a P vlny se jím šíří rychlostí 8,1 - 11,0 kms-1. Právě v této tekuté vodivé vrstvě Země má svůj původ její magnetosféra. Tečou v něm konvektivní proudy rychlostí několika kilometrů za rok - což je stotisíckrát rychleji než konvektivní proudy ve svrchním plášti a v astenosféře (které posouvají litosférické desky). Mechanická energie konvektivních proudů ve vnějším jádru Země se mění v elektrické proudy mechanismem nazývaným geodynamo – což je zemské samobuzené dynamo. Takto vybuzené elektrické proudy ve vnější tekuté části jádra vytváří zemskou magnetosféru. Vnější tekuté jádro sahá do hloubek kolem 5 100 km, kde opět dochází k zrychlení P-vln. Vnitřní jádro (jadérko) se středem ve středu Země a o poloměru asi 1280 km je pevné, proto se v něm rychleji šíří P-vlny.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]