Iapetus

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Saturn VI je jeden z velkých Saturnových měsíců. Objevil ho v r. 1671 Giovanni Cassini. a nazval podle Titána (tedy bratra Saturnova) Iapeta, kterému jeho zena Asie porodila syny Promethea, Atlanta a Epimethea. Iapetus obíhá po skloněné dráze s větší výstředností. Velikostí se podobá měsíci Rhea. Jeho průměrná hustota (1,2 g cm–3) nasvědčuje tomu, že je složen z methanových a amoniakových ledů. Má vázanou rotaci. Na přední polokouli je tmavý, s albedem kolem 0,05, na zadní polokouli je světlý, s albedem 0,5. Zatímco povrch zadní polokoule je z čistého ledu a s velkým množstvím kráterů, přední polokoule je natolik tmavá, že krátery nelze ani na snímcích z Voyagera rozpoznat. Zatím není jasné, zda černý materiál pochází z nitra (výbuchy methanu) nebo zvenčí. V druhém případě by mohlo jít o vrstvu složitých organických látek, jaké se nacházejí v uhlíkatých chondritech. Mohou pocházet z měsíce Phoebe, který má velmi nízké albedo. Tmavý materiál vyražený dopadem meteoritů z povrchu Phoebe ulétá a je zachycován čelní polokoulí Iapeta.

Obsah

Vlastnosti

Hmotnost: 1,88 × 1021 kg, 3,146 × 10–4 MZ

Rovníkový poloměr: 730 km, 1,145 × 10-1 RZ

Průměrná hustota: 1,21 g cm–3

Úniková rychlost: 0,586 km s–1

Albedo: 0,05 (přední polokoule), 0,5 (zadní polokoule)

Hvězdná velikost: 10,2-11,9 mag

Pohyb

Střední vzdálenost od Saturna: 3 561 300 km

Perioda rotace: 79,330 dne

Oběžná doba: 79,330 dne

Střední rychlost ve dráze: 3,27 km/s–1

Výstřednost dráhy: 0,028

Sklon dráhy: 14,72°


Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje