Hustota energie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Množství energie obsažené v jednotce objemu, např. v 1 cm3 nebo v 1 m3. Hustota energie záření je součet energií h ν všech fotonů obsažených v 1 cm3. Podle Stefanova zákona je σT4. Hustota klidové energie částic je součet klidových energií m0c2 všech částic obsažených v objemové jednotce, tj. ρc2. Podobně můžeme uvažovat jiné druhy energie a definovat jejich hustotu. V kosmologických rovnicích se např. do Hustoty energií zahrnují i vnitřní pohyby a interakce. O vývoji protuberancí (a o zmagnetizovaném plazmatu vůbec) rozhoduje hustota kinetické energie (1/2 ρ2σ) a hustota magnetické energie (B2/8π) apod.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]