Bod odbočení

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Bod na hlavní posloupnosti HR-diagramu, sestrojeného pro otevřené a kulové hvězdokupy. Hvězdy, jejichž zářivost a efektivní teplota je v bodu odbočení, vyčerpaly vodík. Hvězdy hmotnější hlavní větev opustily, méně hmotné zůstávají na hlavní větvi a spalují nadále vodík v helium.

Hvězdy hvězdokupy se zrodí (téměř) současně, takže jsou stejně staré, ale liší se hmotností. Délka pobytu hvězdy na hlavní posloupnosti závisí na její hmotnosti. Hvězdy slunečního typu stráví na hlavní posloupnosti kolem 10 mld. let. Hvězdy raných typů mají větší hmotnost než Slunce a na hlavní větvi zůstávají kratší dobu (105 - 109 roků). Naopak ve hvězdách pozdních typů (K,M) (s menší hmotností než sluneční hmotnost) hoření vodíku trvá mnohem déle než ve Slunci. Čím je bod odbočení určité hvězdokupy níže na hlavní posloupnosti, tím je tato hvězdokupa starší.

Bod odbočení hvězdokupy je nejpřesnější způsob určení stáří jejich hvězd. Hvězdokupa je tedy vzorkem hvězd, jejichž stáří je přesně určeno. Kulové hvězdokupy jsou velmi staré (kolem 10 mld. let), otevřené hvězdokupy jsou mnohem mladší (107 - 108 let). Nejmladší jsou asociace (105 — 107 let).


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]