Tropický rok

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Jednotka pro měření času, určovaná pohybem Slunce po ekliptice. Je to doba mezi dvěma po sobě následujícími průchody Slunce jarním bodem. Za tuto dobu se vystřídá čtvero ročních dob. Tropický rok trvá 365,24219 dne. Kdyby jarní bod zůstával stále v témž bodě na ekliptice, tropický rok by byl stejně dlouhý jako hvězdný rok. Avšak v důsledku precese se jarní bod pohybuje vstříc Slunci: za rok se po ekliptice posune o 50,27″ vzhledem ke hvězdám. Slunce potřebuje ještě dvacet minut, aby se o tento úhel posunulo. Proto je tropický rok o 20 min kratší než hvězdný rok. Trvá 365 d 5 h 48 min a 45,4 s středního slunečního času. Protože tropický rok je v souladu s životním rytmem přírody (vč. člověka), je základem kalendářního roku.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje