Těžký boson

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(intermediární boson)

Boson, který zprostředkovává slabé interakce a spolu s fotonem zprostředkovávají elektroslabou interakci. Dva mají elektrický náboj (označují se W+ a W--) a jeden je neutrální (Z0). Jeho role jako částice pole je tedy obdobná, jakou má foton v elektromagnetické interakci nebo gluon v silné interakci. Rozpad protonu p ® n + e+ + ne prostřednictvím W+-bosonu lze znázornit takto:

¦ e+

¦ u ......W+....> ¦ ne

p ¦ ¦ d ¦

¦ u ...........> u ¦ n

¦ d ...........> d ¦

Těžký boson je asi 100´ těžší než proton, a proto slabá interakce může působit jen v samotném středu elementárních částic: v našem případě jen na vzdálenost 10--15cm, což je jedna setina průměru protonu.

Jejich existence byla předpovězena teoreticky a dokázána pomocí pokusů v CERN ve Švýcarsku.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje