Poziční úhel

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

1. Úhel, který svírá měřený směr na obloze (např. osa rotace planety, směr vlastního pohybu hvězdy nebo spojnice od hlavní k vedlejší složce dvojhvězdy) s deklinační kružnicí. Měří se od 0° (sever) proti směru hodinových ručiček (východ je 90°, jih 180°, západ 270°) do 360° (sever).

2. Úhel, který svírá průmět sluneční osy na oblohu s deklinační kružnicí. Měří se kladně na východ a záporně na západ. Maximálně může dosáhnout hodnoty ±26,4°. Je udán v astronomických ročenkách a umožňuje určit polohu (např. slunečních skvrn, slunečních erupcí) v heliografických souřadnicích.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje