Polarizované světlo

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Světlo je elektromagnetické záření, v němž kmitá elektrická síla (elektrický vektor) a na ni kolmá magnetická síla (magnetický vektor). Směr kmitů je buď uspořádaný, nebo neuspořádaný. V prvém případě nazveme světlo polarizovaným. Koncový bod obou vektorů opisuje při tom buď úsečku (lineárně polarizované světlo), elipsu (elipticky polarizované světlo) nebo kružnici (kruhově polarizované světlo). Světlo vyslané atomy v magnetickém poli (např. ze sluneční skvrny) je polarizované (viz Zeemanův jev). V případě neuspořádaných kmitů je světlo nepolarizované, nebo též přirozené. Oba vektory při tom nepravidelně kmitají ve všech možných směrech. Světlo žárovky je nepolarizované.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje