Leo

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(2. pád Leonis, zkr. Leo, čes. Lev)

Souhvězdí jarní oblohy.

Vyhlášená delfská věštkyně Pýthie poradila kdysi hrdinovi Heraklovi (Herkulovi), aby vstoupil do služeb mykénského krále. Herakles uposlechl a odešel do Mykén. Tam dostal několik obtížných úkolů. Nejdříve měl zabít lva, který žil v blízkých horách. Lev byl neobyčejně velký a sužoval celý kraj. Herakles jej našel v jedné jeskyni (dodnes ji ukazují turistům!) a omráčil mohutným kyjem. Pak ho zardousil a odnesl králi do Mykén. Krále vyděsila Heraklova obrovská síla. Vyslal ho proto zabít devítihlavou Hydru a doufal, že jej zahubí. Ale Herakles i tento úkol splnil. Pro svoji statečnost se stal záhy proslulým a nesmrtelným. Byl přijat mezi bohy na Olymp a dostal se i na oblohu (souhvězdí Herkula). S ním se tam na památku jeho hrdinských činů objevily i jeho oběti: Lev, Hydra a Rak. Lev je zvířetníkové souhvězdí, které tvarem připomíná krále zvířat. Nachází se na jih od Velkého vozu. Slunce prochází souhvězdím Lva od poloviny srpna do poloviny září. Před 4000–5000 lety byl ve Lvu bod letního slunovratu. Od té doby se v důsledku precese posunul přes Raka do Blíženců. V jarních měsících ho uvidíme ve večerních hodinách, v listopadu časně ráno. Mezi 11. a 20. listopadem z něho vyletují meteory roje Leonid. Jasný Regulus je jedním ze čtyř „strážců oblohy“ čili královských hvězd. Byly to hvězdy, které na úsvitu dějin označovaly bod letního slunovratu (Regulus), jarní bod (Aldebaran), zimní slunovrat (Fomalhaut) a podzimní bod (Antares). Královské hvězdy rozdělovaly dráhu Slunce (ekliptiku), a tím i rok na čtyři části – roční období. Např. Slunce mezi Regulem a Antarem znamenalo léto atd. Dnes bychom u nás asi nenašli nikoho, kdo by dny v roce určoval podle hvězd. Ale v dávných dobách si každý pastevec, zemědělec i mořeplavec musel určovat čas roku i dne sám. Tím si také vysvětlujeme všeobecný zájem o oblohu v dávných dobách.

α δ(°) r (ly) vr (km s—1) mV spekt B–V
α Regulus 10h08m +12,0 78 +4 1,4 B7 V –0,1
β Denebola 11h49m +14,6 36 0 2,1 A3 V 0,1
γ Algieba 10h20m +19,8 125 –37 2,6 K1 III 1,2
δ Zosma 11h14m +20,5 58 –21 2,6 A4 V 0,1
ε Ras Elased Australis 9h46m +23,8 250 +5 2,0 G1 II 0,8
ç Adhafera 10h17m +23,4 260 –15 3,4 F0 III 0,3
θ Coxa 11h14m +15,4 178 + 8 3,3 A2V –0,0
λ Alterf 9h32m +23,0 331 +27 4,3 K5III 1,5
µ Ras Elased Borealis 9h53m +26,0 133 +14 3,9 K2IIIb 1,2
α δ(°) r (ly) typ mV d
M 65 11h19m +13,1 110 x 106 Sa 9,3 8´´ x 1,5´´
M 66 11h20m +13,0 110 x 106 Sb 8,9 8 x 2,5
M 95 10h44m +11,7 124 x 106 SBb 9,7 4,4 x 3,3
M 96 10h47m +11,8 124 x 106 Sa 9,2 6 x 4
M 105 10h48m +12,6 124 x 106 E1 9,3 2,0

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Leo
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje