Hipparchos

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(Hipparchus Nicejský, Hipparchus Rhodský)

Nejvýznamnější řecký astronom. Žil v letech 180–125 př. Kr. Narodil se v Nicaeji v Bithýnii, na severozápadě dnešního Turecka (dnešní Iznik). Na rozdíl od svých současníků vycházel při všech svých závěrech z pozorování. Většinu pozorování prováděl na observatoři, kterou vybudoval na ostrově Rhodu. Tam také v roce 129 př. Kr. dokončil hvězdný katalog 1080 hvězd, k nimž byla udána poloha v ekliptikálních souřadnicích a hvězdná velikost. Domníval se, že čím je hvězda jasnější, tím musí být větší. Označení hvězdná velikost (magnituda) pro jasnost hvězdy se udrželo dodnes. V katalogu uvádí H. názvy souhvězdí, které převzal od Eudoxa. Hipparchův katalog užíval Ptolemaios a jeho kvalita postačovala i Halleyovi.

Na základě pozorovacích dat svých i svých předchůdců odvodil precesi jarního bodu; jeho hodnota 46 pro roční presesi je blízko moderní hodnotě 50,26" a mnohem lepší než ta, kterou Ptolemaios odvodil o 300 let později (36") Přeměřil úhel mezi rovníkem a ekliptikou a potvrdil dřívější výsledky Erathosthenovy. Vypočetl délku tropického a hvězdného roku s přesností na 6,5 min. Je pokládán za zakladatele moderní astronomie.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje