Eridanus

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(2. pád Eridani, zkr. Eri, čes. Eridanus nebo Řeka Eridanus). Dlouhé souhvězdí, které se vine klikatě jako řeka od hvězdy Rigel v Orionu na jih. U nás je nad obzorem viditelná pouze jeho severní část, a to nejlépe v prosinci večer. Egypťané viděli v tomto souhvězdí obraz posvátného Nilu. Pro antické Evropany Eridanus byla patrně řeka Pád v severní Itálii. Zmiňuje se o ní báje o Faethónovi, který si kdysi vypůjčil od svého otce, boha Slunce Hélia, jeho sluneční vůz. Při jízdě po obloze se však koně polekali obrovského štíra a zděšený Faethón pustil otěže z ruky. Neřízené spřežení pobíhalo zmateně po obloze a žár, který z ohnivého vozu sálal, spálil Zemi a vše živé s ní. Zeus chtěl Zemi zachránit a srazil Faethóna bleskem ze slunečního vozu dolů. Nešťastný Faethón letěl vesmírem jako padající hvězda a utonul ve vodách Eridanu. Jeho sestry Heliady naříkaly nad jeho krutým osudem. Byly proto proměněny v truchlící topoly po obou stranách řeky. Jiná verze vypráví, že po Eridanu plula kdysi bájná loď Argo na své pouti za zlatým rounem.

Nejlépe toto souhvězdí najdeme pomocí dobře viditelné hvězdy Bursa (β Eri), která leží těsně u Rigela v Orionu. Od ní k západu a k jihu až k obzoru pokračuje „klikatá řeka“ Eridanus. Nejjasnější hvězda souhvězdí, Achernar, je pro nás stále pod obzorem. Hvězda Epsilon Eridani (ε Eri) je podobná Slunci. Je osamocená (není to dvojhvězda) a pomalu se otáčí. Má svou planetární soustavu. Je to nejblizší planetární soustava, vzdálená od nás necelých 11 ly. Projekt OZMA zaměřený na ε Eri byl prvým pokusem o kosmickou komunikaci. Zatím nelze říct, zda na planetách ε Eri je zivot.

α δ (°) r (ly) vr (km s—1) mV spekt. B - V

α Achernar 1h38m - 57,2 144 +19 0,5 B3 Vpe - 0,2

β Cursa 5 08 - 5,1 89 - 8 2,8 A3 III 0,1

γ Zaurak 3 58 - 13,5 221 +62 2,9 M0.5 III 1,6

δ Rana 3 43 - 9,8 29 - 6 3,5 K0+ IV 0,9

ε 3 33 - 9,5 10,5 +15 3,7 K2 V 0,9

ζ Zibal 3 16 - 8,8 120 - 7 4,8 A5m 0,2

η Azha 2 56 - 8,9 131 - 20 3,9 K1 IIIb 1,1

θ Acamar 2 58 - 40,3 161 +12 3,4 A4 III 0,1

&omikron;1Beid 4 12 - 6,8 125 +11 4,0 F2 II-III 0,3

&omikron;2 4 15 - 7,6 16,4 - 42 4,4 K1 V 0,8

τ2Angetenar 2 51 - 21,0 185 - 9 4,8 K0 III 0,9

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]