Bohrův model atomu

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Znázornění atomu jako velice malé sluneční soustavy. Kolem těžkého atomového jádra (Slunce) uprostřed obíhají lehké elektrony (planety). Avšak na rozdíl od planetární soustavy, kde elementy drah planet mohou být libovolné, jsou dráhy elektronů v Bohrově modelu atomu kvantovány a jejich energie nabývají pouze diskrétní řadu hodnot. Mezi jednotlivými energetickými hladinami elektrony „přeskakují“. Čím je dráha elektronu vzdálenější, tím je jeho energie větší. Při přeskoku na nižší dráhu se vyšle kvantum záření (foton), jehož energie je rovna energetickému rozdílu obou drah. Naopak při pohlcení fotonu přeskočí elektron z nižší dráhy na vyšší. Bohrův model atomu vycházel z několika předpokladů, jejichž zdůvodnění podala teprve kvantová mechanika. Je názornou pomůckou pro výklad atomových dějů.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]