Spektrální fotometrie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(spektrofotometrie)

Fotometrie použitá na proměřování spekter. Měří hustoty světelného toku v různých vlnových délkách spektra. Fotografická fotometrie srovnává snímek spektra vyšetřovaného zdroje se škálou umělých spekter různé intenzity, vyfotografovaných na stejné desce stejnou expozicí přes neutrální filtry. Negativy se obvykle proměřují pomocí registračního mikrofotometru. Fotoelektrická fotometrie proměřuje spektrum přímo v ohnisku spektrografu a získané údaje jsou ukládány v paměti počítače.

Spektrální fotometrie je základním zdrojem informací o chemickém složení a fyzikálních vlastnostech vesmírných těles.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]