Pravděpodobnost přechodu

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

V kvantové mechanice pravděpodobnost, že za jednotku času kvantově-mechanický systém (např. atom, molekula) přejde z daného počátečního energetického stavu do daného konečného stavu. S jakoukoliv vybranou dvojicí energetických stavů atomu jsou spojeny tři pravděpodobnosti přechodu:

  1. pravděpodobnost spontánního přechodu z vyšší hladiny energie na nižší, který je provázen emisí spektrálních čar;
  2. pravděpodobnost absorpce procházejícího záření, při níž vznikají v procházejícím spojitém spektru absorpční čáry;
  3. pravděpodobnost vynucené emise v poli záření, které nutí vybuzené atomy k přechodu na nižší stav dříve, než by odpovídalo jejich přirozené pravděpodobnosti spontánního přechodu. Na vynucené emisi je založen laser a maser.

Pravděpodobnost spontánního přechodu z hladiny n (s vyšší energií) na hladinu m (s nižší energií) se značí Anm. Je-li Nn počet atomů ve vyšším stavu, je počet spontánních přechodů nm za jednu sekundu dán součinem AnmNn. Podobně je definována také pravděpodobnost absorpce pro opačný přechod Bmn. Je-li Nm počet atomů v nižším stavu, je počet přechodů mn v poli záření jednotkové intenzity dán výrazem BmnNm. Čím je větší pravděpodobnost absorpce Bmn, tím intenzivnější absorpční čára ve spojitém spektru se vytvoří.

Čáry, jejichž pravděpodobnosti přechodu jsou velmi malé, se nazývají zakázané čáry.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]