Křemíkové bipolární tranzistory TESLA

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Seznam křemíkových bipolárních tranzistorů TESLA z produkce bývalého podniku TESLA.

Obsah

Nf tranzistory malého a středního výkonu

Nízkofrekvenční tranzistory NPN

Nízkofrekvenční tranzistory PNP

Vf tranzistory malého a středního výkonu

Vysokofrekvenční tranzistory pro všeobecné použití NPN

Vysokofrekvenční tranzistory pro všeobecné použití PNP

Nf tranzistory středního výkonu

NF tranzistory NPN a PNP středního výkonu

NF a VF tranzistory NPN a PNP pro průmyslová použití

Vf tranzistory malého výkonu NPN

Tranzistory pro koncové stupně video

Tranzistory pro koncové stupně video NPN

Tranzistory pro koncové stupně video PNP

Dvojité tranzistory

Dvojité tranzistory NPN

Dvojité tranzistory NPN pro diferenční zesilovače

Spínací tranzistory

Spínací tranzistory NPN pro průmyslová použití

Spínací tranzistory PNP pro průmyslová použití

Nf výkonové tranzistory

NF výkonové tranzistory NPN

NF výkonové tranzistory PNP

NF výkonové tranzistory NPN a PNP

NF výkonové tranzistory NPN a PNP v plastových pouzdrech

NF výkonové tranzistory NPN a PNP

NF výkonové tranzistory NPN

Výkonové spínací tranzistory

Vysokonapěťové spínací tranzistory

Vysokonapěťové výkonové spínací tranzistory NPN

Výkonové spínací tranzistory NPN pro spínané zdroje

Vysokonapěťové výkonové spínací tranzistory NPN

Výkonové tranzistory v Darlingtonově zapojení

Výkonové tranzistory v Darlingtonově zapojení NPN a PNP

NF výkonové tranzistory v Darlingtonově zapojení PNP a NPN

NF tranzistory NPN v Darlingtonově zapojení

Výkonový tranzistor NPN v Darlingtonově zapojení pro elektronické zapalování

Vysokofrekvenční tranzistory pro VHF a UHF

VF tranzistory NPN pro anténní zesilovače UKV, VKV

Vysokofrekvenční tranzistor PNP pro VHF aplikace

Vysokofrekvenční tranzistor PNP pro UHF aplikace

VF tranzistory overlay NPN pro anténní zesilovače UKV, VKV

VF tranzistory overlay NPN pro malé vysílače do 470 MHz

Odkazy

Reference

Seznam byl převzat se souhlasem autora z katalogu Přehled diskrétních polovodičových součástek TESLA.

Související témata

Diskrétní prvky

Integrované obvody

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje