Hybridní integrované obvody TESLA

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Seznam hybridních integrovaných obvodů (HIO) z produkce bývalého podniku TESLA Lanškroun.

Obsah

Analogové hybridní integrované obvody

Zesilovače

Oscilátory

Stabilizátory

Selektivní obvody

Operační, měřicí a vzorkovací zesilovače

Pasivní členy

Převodníky A/D a D/A

Číslicové hybridní integrované obvody

Spínací obvody

Klopné obvody

Logické obvody

Ostatní hybridní integrované obvody

Pouzdření

Hybridní integrované obvody byly vyráběny ve dvou různých typech pouzder.

Fluidizovaná pouzdra

Méně složité obvody, u nichž se nepožadovala velká přesnost a stálost parametrů, příp. u nichž by menší změny parametrů jednotlivých prvků neohrožovala provozuschopnost obvodu, byly pouzdřeny do epoxidové pryskyřice tzv. fluidizací. Kategorie klimatické odolnosti těchto obvodů byla podle ČSN 35 8031 převážné 25/70/21, tzn. rozsah provozních teplot byl od –25 do +70 °C s odolností proti působení vlhkosti odpovídající zkoušce Ca 21 podle ONT 34 5701.

Rozměry fluidizovaných obvodů nebyly přesně určeny normou. Pouze rozteč vývodů byla stanovena na 1,25 mm, popř. 2,5 mm (a násobky 1,25, popř. 2,5 mm celým číslem), výška obvodu je většinou 14,5 mm, aby bylo možno obvody montovat ve vertikální poloze do montážního modulu plošných spojů, který je 20 mm. Technologie tohoto pouzdření umožňovala totiž vytvořit bez velkých potíží pouzdro libovolného rozměru a tak velikost obvodu byla dána v podstatě jeho složitostí a bývala obvykle dohodnuta se zákazníkem.

Kovová pouzdra

Složitější obvody a obvody, u nichž funkční provozuschopnost vyžadovala velkou stálost parametrů jednotlivých prvků, byly pouzdřeny do kovových hermetických pouzder. Klimatická odolnost těchto obvodů byla podle ČSN 35 8031 převážně 25/85/21. Kovové pouzdro bylo vhodné až do kategorie 55/155/56.

Rozměry obvodů v kovových pouzdrech byly oproti fluidizovaným pouzdrům přesně definovány a existovalo proto pouze několik málo typů pouzder. Bylo to dáno tím, že příprava kovových pouzder a vlastní pouzdření bylo mnohem nákladnější než fluidizování.

Typy kovových pouzder

Odkazy

Reference

11/1977, str. 410
12/1977, str. 469-470
1/1978, str. 18
2/1978, str. 55-56
3/1978, str. 111
4/1978, str. 148-149

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje