Kategorie klimatické odolnosti

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Termín kategorie klimatické odolnosti představuje odolnost součástek (výrobků) proti vlivům mezních teplot a proti vlhkosti. Označuje se třemi skupinami čísel oddělených lomicí čarou. Každá skupina čísel vyjadřuje současně stupeň přísnosti základní zkoušky.


Obsah

Příklad označení

55 / 155 / 56

Tento příklad znamená označení součástky pro rozsah provozních teplot od –55 do +155 °C, u níž je odolnost proti vlhku vyjádřena dlouhodobou zkouškou vlhkosti trvající 56 dnů.

Význam označení

První skupinu tvoří dvě číslice, vyjadřující nejnižší provozní teplotu.

Druhou skupinu tvoří tři číslice, vyjadřující nejvyšší provozní teplotu. Je-li tato teplota nižší než 100 °C, předřadí se číslice 0.

Třetí skupinu tvoří dvě číslice, které vyjadřují trvání zkoušky vlhkým teplem ve dnech. Je-li počet dnů nižší než 10, předřadí se číslice 0.

Angličtina

Climatic test category

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje