Ion

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(mn. č. ionty, řec. „jdoucí“)

Elektricky nabitý atom nebo molekula. Náboj vznikne (a) vytržením elektronu z neutrálního atomu (nebo molekuly), tj. ionizací. Zbude kladný ion (kation) a elektron. Ionizací se nevodivý plyn stává vodivým, tj. plazmatem – plynem složeným z iontů a elektronů. Hvězdy a emisní mlhoviny jsou z plazmatu; (b) zachycením elektronu za vzniku záporného iontu (aniontu). Ve sluneční fotosféře se tak z neutrálního atomu vodíku (H) vytváří záporný ion vodíku (H). Tímto procesem je vyzařováno spojité spektrum z fotosféry Slunce a většiny jiných hvězd.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Ion
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]