Hustota vody

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Přibližná hustota destilované vody se obvykle uvádí 1000 kg/m³ = 1 kg/dm³ = 1 g/cm³. Zcela laicky: 1 litr vody váží 1 kilogram.

Pro běžnou vodu (z kohoutku), která obsahuje malé množství příměsí (rozpuštěných minerálních látek), tato zaokrouhlená hodnota hustoty vody odpovídá realitě.

Obsah

Přesná hustota vody

Největší hustotu má voda při teplotě kolem 4 °C. Nazývá se to anomálie vody.

V tabulce jsou uvedeny údaje pro destilovanou vodu.

Teplota Hustota
3,984 °C 0,99997 kg/dm³
20 °C 0,998205 kg/dm³
100 °C 0,95835 kg/dm³

Z tabulky je patrné, že hustota vody se v běžném rozsahu teplot příliš nemění. To proto, že voda má malou tepelnou roztažnost a že je špatně stlačitelná.

Hustota vody s příměsemi

Odkazy

Reference

  1. http://www.vincentka.cz/ – Komplexní analýza z roku 2012

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje