Elektrický proud

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Elektrický proud je přesun elektrického náboje z místa na místo.

Ve vodičích (např. v mědi) se pohybují volné elektrony v pevné mřížce. Projde-li za jednu sekundu průřezem vodiče 1019 elektronů, říkáme, že vodičem teče proud 1 A.

V plazmatu se mohou pohybovat kladné ionty a vytvářet elektrický proud. V polovodičích se přenáší kladný náboj posuvem děr. Kolem elektrického proudu je magnetické pole.

Obsah

Značka

Proud se značí velkým písmenem I.

Jednotka

Jednotkou proudu je ampér, značí se A.

POZOR - neplést s veletrhem Amper, ten se píše s krátkým E a velkým počátečním písmenem.

Výpočet

Ohmův zákon

Základní vzorec:

U = I . R

Výpočet proudu z napětí a odporu:

I = U / R

Elektrický výkon

Základní vzorec:

P = U . I

Výpočet proudu z napětí a výkonu:

I = P / U

Odvozený vzorec

Výpočet proudu z výkonu a odporu:

I = √ (P / R)

Elektrický náboj

Základní vzorec:

Q = I . t

Výpočet proudu z náboje a času:

I = Q / t

Síla

připravujeme

Intenzita magnetického pole

Základní vzorec:

H = I / d

Výpočet proudu z intenzity magnetického pole a délky siločáry:

I = H . d

Výpočet proudu z intenzity magnetického pole a poloměru kruhové siločáry:

I = H . 2 π r

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje