Elektrický výkon

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Výpočet elektrického výkonu patří mezi základní výpočty v elektronice, elektrotechnice a energetice.

V kombinaci s Ohmovým zákonem se výpočet výkonu často používá k dimenzování součástek. Proto i na této stránce najdete odvozené vzorce pro tento druh výpočtů.

Obsah

Výpočet výkonu

Základní vzorec

P = U . I

kde

P .. výkon ve wattech [W]
U .. napětí ve voltech [V]
I .. proud v ampérech [A]

Odvozené vzorce

Ohmův zákon

Odvozené vzorce

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje