Alfvénovy vlny

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Nejjednodušší plazmové vlny v magnetickém poli, pokusně dokázané Alfvénem. Pomalé příčné vlnění, postupující na obě strany podél magnetických siločar v plazmatu (viz hydromagnetické vlny). V normálním plynu či v plazmatu bez magnetického pole příčné vlny neexistují. Kolmo ke kmitům mechanickým probíhají kmity elektrické. Rychlost šíření (tzv. Alfvénova rychlost) je přímo úměrná intenzitě magnetického pole a nepřímo úměrná druhé odmocnině z hustoty.

V Alfvénovy vlny se periodicky přelévá kinetická energie plazmatu (přiřazená příčné rychlosti) do magnetického pole, tj. do napětí siločar, které se při vlnách periodicky natahují a smršťují.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]